אמון הציבור

הורד

טרמפולינה סנטר מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום,

גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים וקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד
החוק.

ארגון "אמון הציבור" (מלכ"ר - חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים.

לא כל עסק יכול להיות עסק המחוייב לכללי אמון הציבור. אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י אמון הציבור כמי
שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש מועמדותם לקבלת תו. בשלב המועמדות נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים. תו אמון הציבור הוא הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחוייב לכללי הגינות, אמינות ושקיפות, שקבע ארגון "אמון הציבור", וכי הוא נתון להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום), וכי הוא מתחייב לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותו, וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיו.

טרמפולינה סנטר נושאת את תו אמון הציבור!